ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS
archiefnr.: 20
begin datum: 1975
eind datum: 2005
omvang: 37 dozen
archiefvormers: Ko Sliggers
conditie:

overwegend goed

SAMENVATTING

Sliggers is een van de meer illustere ontwerpers in het Nederlandse landschap. Hij studeerde in 1979 cum laude af aan de Academie voor beeldende kunsten St. Joost in Breda en werkte achtereenvolgens met en voor Studio Dumbar (PTT en ANWB), Jan van Toorn (Delta Expo), Anthon Beeke (KPN en Holland Festival) en VBAT. Als zelfstandig ontwerper werkte hij daarna onder andere voor diverse theatergezelschappen en musea. Zijn werkgebied strekt zich uit van het grafische naar het ruimtelijke (waaronder tentoonstellingsvormgeving) en het ontwerpen van letters. In de jaren negentig stopte Ko Sliggers met grafisch ontwerpen om vijf jaar lang fulltime als kok te werken in Rotterdam, Italië en Frankrijk. In 2002 vestigde hij zich als zelfstandig ontwerper in Lalleweer (Noordoost-Groningen). Hier werd ook de letteruitgeverij Dutchfonts gesticht waaronder hij zijn lettertypen ontwikkelt en uitgeeft. In dezelfde tijd werkte hij op de Academie Minerva in Groningen als coördinator van Academie Minerva Projectburo (AMP/R). Op dit moment heeft Ko Sliggers het grootste deel van zijn ontwerppraktijk opnieuw neergelegd. Alleen zijn dutchfonts blijven in ontwikkeling. Samen met zijn partner is hij naar Frankrijk gereisd om een chambres d' hôte op te richten. Uiteindelijk zijn ze doorgereden naar Italië: hij verblijft nu op het Italiaanse eiland Lipari voor de kust van Sicilië. Ook daar zal hij zich met de bereiding van eten bezighouden. Het archief van Ko Sliggers is in april 2007 overgedragen aan NAGO en vanaf eind mei tot begin juli 2007 door NAGO ontsloten. Het archief is raadpleegbaar bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

INHOUD

Het archief van Ko Sliggers werd gevormd in de periode 1975-2005. In het archief bevinden zich ontwerpen, werktekeningen, correspondentiestukken en bewijsexemplaren (klein drukwerk, boeken en affiches). Het archief bevat ook werk uit zijn tijd op de academie en ontwerpen die nooit gerealiseerd werden (bijvoorbeeld omdat de opdracht in een laat stadium werd ingetrokken of het ontwerp werd afgekeurd). Daarnaast bevinden zich in het archief stukken met betrekking tot zijn docentschap en verzameld materiaal. Dit laatste omvat publicaties over zijn werk en affiches van andere ontwerpers.

In totaal zijn 191 objecten en 152 dossiers beschreven, verpakt in 37 dozen.

BEWERKING

Het archief van Ko Sliggers  is vanaf eind mei tot en met begin juli 2007 beschreven en gefotografeerd. De beschrijving is ingedeeld in vijf (hoofd)rubrieken. In de rubriek Grafisch en ruimtelijk ontwerper bevindt zich veruit het meeste materiaal. Het gaat daarbij om alle stukken die gerelateerd zijn aan professionele, opdrachtgebonden activiteiten maar ook materiaal uit zijn studietijd en van eigen projecten (bijvoorbeeld letterontwerpen en ontwerpen voor meubels en eigen briefpapier).
Deze rubriek is vervolgens opgedeeld in zes periodes die zijn loopbaan vanaf de studietijd tot heden beslaan, te weten Academie St. Joost, Studio Dumbar, eigen ontwerppraktijk, Studio Anthon Beeke, VBAT en eigen ontwerppraktijk. Daarnaast is er een aparte (sub)rubriek voor zijn eigen projecten.
De overige vier hoofdrubrieken zijn: Grafisch en ruimtelijk ontwerper, Docent, Ontwerpgerelateerde stukken, Publicaties over Ko Sliggers en Verzameld materiaal.


PUBLICATIES

'Dutch posters 1960-1996 a selection by Anthon Beeke', 1997, door Anthon Beeke, Paul Hefting, Bis Publishers
'Holland in Vorm: vormgeving in Nederland 1945 - 1987', 1987, 296 pagina's, door Gert Staal, Hester Wolters, Stichting Holland in vorm
'Dutch Type', 2004, 320 pagina's, door Jan Middendorp, 010