ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS
titel: Frans Duwaerprijs 1972
begin datum: 1972
eind datum: 1973
inventarisnr.: BB00380
omvang: 20

TOELICHTING

'Prijs voor Jan van Toorn voor Typografisch oeuvre', in: de Noord-Amsterdammer, 19 januari 1973

'Bij uitreiking prijzen Lammers contra kunstnota van CRM', in: Trouw, 10 maart 1973

R. Mager, 'Duwaer-prijs toegekend aan Ben Bos (Total Design) voor zijn wat subjectieve benadering
van design', in: Ariadne, 12 april 1973 met concept tekst

'Duwaerprijs voor Ben Bos', in: Amsterdam werkt, mei 1973

'Typografieprijzen van Amsterdam toegekend'

Uitnodiging voor de bijeenkomst ter gelegenheid van het uitreiken van de oorkonde behorende bij de in 1969, 1970 en 1971 door het gemeentebestuur toegenkende prijzen

Brieven van Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst over toekenning Frans Duwaerprijs-1972 en uitnodiging prijsuitreiking en een postcheque twv 1500 gulden

Felicitatiebrieven van o.a. Pieter Brattinga