ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS

De NAGO-database is online te bezoeken. Er wordt nog gewerkt aan een uitbreiding van de functionaliteit en er zullen nog meer archieven toegevoegd worden. Hoewel de website nog een prototype betreft, zijn we altijd benieuwd naar uw reactie.

De ontwikkeling van de database vond plaats in de eerste fase van het Total-Designproject. De eerste, nu afgeronde fase was bedoeld om de volgende fase - de ontsluiting van het archief - te kunnen realiseren. Door middel van een globale inventarisatie werd naar het antwoord gezocht op de belangrijkste vragen: wat is er, waar is het en in welke conditie verkeert het. Om de ontsluiting en raadpleegbaarheid van complexe vormgevingsarchieven, zoals dat van Total Design, mogelijk te maken, werd tegelijkertijd een nieuw registratiesysteem een een bijbehorende database ontwikkeld.

Met dit specifiek toegeruste registratiesysteem, waarin twee bestaande beschrijvingstradities uit de archief- en museumwereld worden gecombineerd, voldoet het NAGO aan alle moderne (inter)nationale standaarden. Eind 2004 werd het registratiesysteem door Fabrique opgeleverd.

Ontwerp en ontwikkeling website: Fabrique Communicatie & Design - Mark Dibbets, Reinko Hallenga, Martijn van der Heijden, Martijn van der Rijken, Paul Stork in samenwerking met het NAGO en Ivo Zandhuis.

De eerste fase van het project werd mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Mondriaan Stichting

VSB-Fonds

PBC-Fonds

Fabrique Communicatie & Design

Colt Telecom

ICN

Total Identity

En al onze vrienden en begunstigers

In de volgende fase van het TD-project (TD2) wordt het archief van Total Design digitaal ontsloten en zal de website aangevuld en verrijkt worden.