ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS

Begin 2003 is gestart met het Total Design-project. Het archief van Total Design bevat een unieke verzameling materiaal: het resultaat van tientallen jaren werk, gemaakt door vele inmiddels gerenommeerde ontwerpers. Het ontwerpbureau vormt een belangrijke schakel in de geschiedenis van de Nederlandse (grafische) vormgeving. Het archief, dat op drie locaties was ondergebracht, was echter moeilijk toegankelijk en dreigde door zijn grootte verspreid en versnipperd te raken. Met de ontsluiting daarvan door het NAGO wordt een belangrijk deel van het erfgoed vormgeving en de ontwikkeling van de visuele communicatie in ons land zichtbaar gemaakt.

Zowel het VSB-Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds als de Mondriaanstichting hebben een subsidie aan dit project toegekend. Het project heeft “alle potentie om op het terrein van vormgeving standaarden te leveren voor verzamelcriteria, registratie, beheer en digitale beschikbaarstelling en kan voorbeeldstellend zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied” (Gitta Luiten, Mondriaanstichting, 19 maart 2003)

Op 21 februari 2009 is het TD project succesvol afgesloten met een studiemiddag in de Bazel.

[zie: archiefblik 5]