ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS

TOELICHTING

De bankierszoon Gerrit Oud Pzn begon op 1 mei 1877 in Purmerend een handel in wijn en gedistilleerd. Toen zijn zoons in 1903 de inmiddels bloeiende zaak voortzetten, werden een"koortswerende en eetlustopwekkende" Kinawijn alsmede Advocaat al gauw hun bekendste produkten. Omdat ze voor de advocaat de allerbeste eieren wilden gebruiken, richtten de broers eigen hoenderparken in. Ook kwamen er vijf verkoopkantoren bij, drie in het voormalige Nederlands Indië,  één in Den Haag en één in Rotterdam. Kort na de feestelijke viering van het vijftigjarig bestaan in 1927, verhuisde het inmiddels sterk gegroeide bedrijf naar Haarlem. Daar kwam de nadruk te liggen op de vertegenwoordiging van Franse, Duitse, Spaanse en Zuid Afrikaanse wijnhuizen. Na de Tweede Wereldoorlog breidde de zaken zich verder uit, mede door overnames. Daartoe behoorde ook de Amsterdamse wijnhandel Hustinx. Als Oud Wijnkopers & Hustinx specialiseerde de wijnhandel zich vooral in kwaliteitswijnen voor de detailhandel. Eind jaren tachtig werd Oud Wijnkopers & Hustinx onderdeel van Bols RoyalDistilleries.