ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS
archiefnr.: 23
begin datum: 1975
eind datum: 2004
omvang: 496 dozen
archiefvormers: Studio Dumbar, Gert Dumbar
conditie:

overwegend goed

SAMENVATTING

In 1977 werd Studio Dumbar opgericht. Aanvankelijk werkte Gert Dumbar vanuit zijn eigen huis aan de Riouwstraat in Den Haag. Kitty de Jong stond hem in deze beginperiode bij met de organisatie en administratie. Direct vanaf de start van het ontwerpbureau werkte Gert Dumbar met allerlei stagiaires die overal vandaan kwamen. Zijn eerste stagiair, Michel de Boer, werd later zijn zakenpartner en werkt momenteel nog bij Studio Dumbar. Verder werden in de begintijd van de studio freelance ontwerpers ingehuurd. Eind september 1979 verhuisde het toen al aanzienlijk omvangrijkere Studio Dumbar naar de Kanaalweg in Den Haag. In de jaren negentig was de studio gehuisvest aan het Bankaplein (waar ze in 1991 naartoe verhuisde). Rond 2008 sloot deze vestiging van SD, waarna er alleen nog één Nederlandse vestiging overbleef in Rotterdam. In de eerste helft van 1994 werd het filiaal in Rotterdam geopend. Aanvankelijk aan de Westerstraat en daarna in het Groothandelsgebouw aan het Weena. Nog voor Dumbar bij Tel Design aan het werk ging, had hij al geëxperimenteerd het fotograferen van gipsen beeldjes die hij zelf maakte. Deze zogenaamde Staged Photography was op zichzelf niet nieuw, maar de manier waarop Dumbar het gebruikte in zijn drukwerk wel. Een combinatie van fotografie en spannende, speelse typografie zorgde al snel voor een heel eigen gezicht voor het jonge, maar snel groeiende Studio Dumbar. Gert Dumbar werkte voor zijn fotografie bijna altijd samen met zijn kompaan Lex van Pieterson. De hond van een secretaresse kreeg door hen een belangrijke rol toebedeeld in het Studio Dumbardrukwerk. In 1993 was het echter gedaan met de staged photography en verbood Dumbar het nog langer te gebruiken omdat het volgens eigen zeggen een ‘stijltje’ werd dat te veel werd nagedaan. Studio Dumbar groeide in de ruim twintig jaar die het hier opgenomen archief omvat van een klein ontwerpstudiootje met één bekende ontwerper tot een omvangrijke broedplaats voor jong talent, waaruit verschillende bekende ontwerpers voortkwamen. Zoals De Boer en Ko Sliggers, die er in 1979 stage liep en daarna een tijd werkte (in 2007 ontsloot het NAGO het archief van Ko Sliggers). Vanaf 1990 was Gert Dumbar niet langer alleen verantwoordelijk voor het wel en wee van het kantoor. In dat jaar werd een nieuwe constructie in het leven geroepen waarbij Kitty de Jong BV en Michel de Boer BV werden opgericht, die samen met Gert Dumbar Beheer BV de directie vormden van Studio Dumbar BV. Zij vormden dus met zijn drieën de directie van de studio. Vanaf deze tijd is er ook een duidelijke professionalisering in de werkwijze van de studio te onderscheiden. Al in 1986 bestond binnen de studio het idee dat Gert Dumbar minder producerend zou gaan werken, maar meer een adviserende, entaminerende rol binnen het bureau zou krijgen. Studio Dumbar heeft het grafische gezicht van Nederland medebepaald. Gert Dumbar was in zijn TelDesigntijd verantwoordelijk voor de NS, waarvoor hij ook na 1977 nog opdrachten uitvoerde. Daarnaast ontwierp Studio Dumbar huisstijluitingen voor verschillende Ministeries, de Gemeente Groningen, het logo van de politie, toen de Gemeentelijke en de Landelijke politie werden samengevoegd begin jaren negentig, werd aanvankelijk samen met Total Design aan de PTT huisstijl gewerkt en kwam uiteindelijk alles bij Studio Dumbar te liggen, gevolgd door opdrachten voor KPN en TNT. Maar niet alleen overheids- en bedrijfshuisstijlen werden bij de Studio ontworpen ook culturele opdrachtgevers wisten de studio te vinden. Zo ontwierp de studio voor het Holland Festival, was het Nationale Toneel een klant en werd jarenlang het drukwerk voor Theater Zeebelt (waarvan Gert Dumbar een van de medeoprichters was), met een hoog experimenteergehalte door de studio verzorgd.

INHOUD

Het archief van Studio Dumbar beslaat in principe de periode van de oprichting in 1977 tot en met 1999. Het is de bedoeling dat het recentere archief in de toekomst ook door NAGO zal worden ontsloten. Ondanks de grens van 2000, bevindt zich wel wat materiaal van na 1999 zich in het archief. Dit materiaal bevond zich dan in eenzelfde map/doos met eerder materiaal. Tevens trof het NAGO stukken aan van voor de oprichting van Studio Dumbar. Dit materiaal is opgenomen omdat het onderdeel uitmaakte van het archief zoals het werd aangetroffen in de kelder van Studio Dumbar. Hierbij gaat het om individuele ontwerpen van Gert Dumbar en materiaal uit zijn TelDesign-periode (zoals de NS).

BEWERKING

Het archief van Studio Dumbar werd in 2009 en 2010 beschreven, opnieuw verpakt en gefotografeerd.

De beschrijving is ingedeeld in zes hoofdrubrieken. Het grootste deel van het archief wordt gevormd door materiaal dat met opdrachten te maken heeft. Al dit materiaal is ondergebracht in de hoofdrubriek Opdrachten en projecten. Deze rubriek is onderverdeeld in ca. 120 subrubrieken van de verschillende opdrachtgevers waarvoor Studio Dumbar werk afleverde.

De overige hoofdrubrieken zijn: Projecten vóór Studio Dumbar, Bureaudocumentatie, Publicaties en Beeldmateriaal en Verzameld materiaal. De rubriek Bureaudocumentatie betreft zeer uiteenlopend materiaal dat onderverdeeld is in verschillende subrubrieken zoals Correspondentie en financiële administratie, Huisvesting, Nevenactiviteiten Gert Dumbar, Organisatie, Personeelsadministratie, Projectadministratie en een aparte subrubriek voor PR, tentoonstellingen, publicaties en designwedstrijden.